Project Description

VirtaMed – połączone symulatory medyczne

Klient

ochrona zdrowia | urządzenia medyczne

Tworzone w komputerowej symulacji wirtualne scenariusze treningowe pozwalają chirurgom na trenowanie operacji artroskopowych oraz wielu innych, w pozbawionym ryzyka otoczeniu, zanim zaczną praktykować na żywych pacjentach.

Szwajcarska firm VirtaMed produkuje najbardziej realistyczne z dostępnych na rynku symulatorów procedur medycznych.

Wyzwania

Głównym celem jest przeniesienie symulatorów medycznych  na wyższy poziom, poprzez podłączenie ich do Chmury i stworzenie wspólnej globalnej sieci, która pozwoliłaby na rozszerzenie dostępu do sesji treningowych, a tym samym pozwoliła zoptymalizować wykorzystanie istniejących urządzeń.

Rozwiązanie

Symulatory VirtaMedu, w połączeniu z opartymi o Chmurę rozwiązaniami zapewnionymi przez Cybercom, mają potencjał zrewolucjonizowania nauczania medycyny. Produkty te pozwalają profesjonalistom na trenowanie technik operacyjnych w kontrolowanym i nieobarczonym ryzykiem środowisku. Na uczenie się i popełnianie błędów bez inwazyjnych konsekwencji. Dzięki tym możliwościom Connect może posunąć naprzód ewolucję edukacji personelu medycznego i stać się istotnym elementem jego szkolenia.

W czasie procesu digitalizacji skupiliśmy się na ważnym  aspekcie – bezpieczeństwie. Poszukiwaliśmy rozwiązania,  które pozwoliłoby na stabilne połączenie i wymianę danych.  Z tego powodu wybraliśmy najwyższy dostępny standard,  szyfrowanie https, certyfikaty x.509, a całość oparliśmy na sprawdzonym hostingu – Microsoft Azure. W konsekwencji  VirtaMed nie musi się martwić o żadne ataki online czy bezpieczeństwo przesyłanych danych.

symulatory VirtaMed - cybercom

Korzyści

Połączone symulatory chirurgiczne znacząco wpłyną zarówno na mentorów, jak i na uczących się zawodu chirurgów. Sesje treningowe zmieniają się z jednorazowych wydarzeń, przechowywanych w pamięci pojedynczych urządzeń, w dostępne globalnie narzędzia dla wszystkich użytkowników symulatorów. Dzielenie się tymi zasobami i udostępnianie ich każdemu, kto chce rozwijać swoje chirurgiczne umiejętności, podnosi – docelowo – jakość opieki medycznej oraz zdrowie pacjentów w ogóle.

To podejście jest spójne ze wspólną dla VirtaMed i Cybercom ambicją tworzenia pozytywnej wartości oraz pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju.