Project Description

Signum – blockchain w praktyce

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem projektu było stworzenie własnej platformy, która dzięki wykorzystaniu technologii blockchain pozwoliłaby na bezpieczne przesyłanie danych.

Dodatkową warstwę trudności stanowiła niedojrzałość dostępnych frameworków – Stratis i Ethereum.

Rozwiązanie

W ramach projektu powstała aplikacja webowa, która dzięki wykorzystaniu solidity umożliwia wygenerowanie smart contractu, przesłanie go do globalnej sieci blockchain oraz odbiór w obrębie aplikacji.
Signum pozwala na hashowanie oraz weryfikację danych przekazywanych za pośrednictwem aplikacji.

Korzyści

Oczekiwanym efektem projektu jest stworzenie platformy pozwalającej na bezpieczne przesyłanie danych i dokumentów. Cyfrowe bezpieczeństwo pozostaje jednym z największych wyzwań transformacji cyfrowej, a nasz projekt przyczynia się do rozwoju infrastruktury, która pozwoli na jego podniesienie.