Project Description

MovereX - Cybercom

MovereX®- recepta na ruch w aplikacji

Klient

ochrona zdrowia | aplikacje mobilne

MovereX to autorska aplikacja mobilna stworzona przez Cybercom z myślą o osobach borykających się z chorobami serca, cukrzycą, chorobami układu krwionośnego oraz o tych, których aktywność fizyczna jest niska, aby motywować do uprawiania sportu i wesprzeć w procesie leczenia.

Wyzwania

Głównym celem projektu było stworzenie rozwiązania użytecznego zarówno dla pacjentów, jak i prowadzących ich przedstawicieli ochrony zdrowia. Najważniejszym pytaniem było „Jak możemy pomóc pacjentom śledzić poziom ich codziennej aktywności i porównywać ze wskazaniami lekarskimi?”.

Rozwiązanie

Aplikacja MovereX monitoruje aktywność fizyczną użytkownika łącząc się z inteligentną opaską mierzącą tętno. Zlicza przez ile czasu i z jaką intensywnością wykonywane były ćwiczenia, wyświetla informację o postępie oraz o tym ile jeszcze ćwiczeń trzeba zrealizować, aby osiągnąć cel ustalony przez osobę nadzorującą plan aktywności fizycznej. Aplikacja umożliwia również kontakt z lekarzem czuwającym nad leczeniem danej osoby.

Funkcjonalności aplikacji: podsumowanie ćwiczeń, historia ćwiczeń, szczegóły zaleceń lekarskich dot. planu ćwiczeń, wiadomości.

Korzyści

Aktywność fizyczna to często kluczowy czynnik wpływający na poprawę stanu zdrowia. Aplikacja MovereX pomaga zmotywować osoby chore oraz te z niewielką aktywnością fizyczną do uprawiania sportu, a tym samym poprawy swojej kondycji zdrowotnej. Wartość dodana, jaką daje aplikacja to także możliwość kontaktu z lekarzem, dzięki czemu użytkownik jest pod stałą kontrolą, a plan ćwiczeń jest idealnie dopasowany do jego możliwości.