Project Description

DomoSafety – zdalny monitoring pacjentów

Klient

branża medyczna | teleopieka

DomoSafety to innowacyjny szwajcarski startup z branży MedTech. Jest to nowoczesny system monitorowania zdrowia osób starszych i przewlekle chorych, który jest połączeniem telemedycyny i inteligentnego domu.

Wyzwania

Nowatorskie projekty stają w obliczu szeregu wyzwań. W ramach projektu DomoSafety największymi z technologicznych trudności były: bezpieczeństwo danych; mówimy tu przecież o transferze danych biometrycznych na dużą skalę; a także wielowątkowa komunikacja zróżnicowanych czujników i urządzeń medycznych różnych producentów.

Rozwiązanie

Programiści Cybercom dołączyli do zespołu klienta, aby pracować nad komunikacją kolejnych urządzeń z bazą danych oraz nad rozwojem aplikacji web.

Korzyści

Projekt pozwala osobie wymagającej opieki przebywać w domowym otoczeniu, a jej mieszkanie niepostrzeżenie zbiera i analizuje najważniejsze informacje zdrowotne, dając tym samym bliskim, lekarzowi oraz jej samej możliwość monitorowania i zabezpieczenia jej komfortu i zdrowia.