Kim jesteśmy?

Twoje dane są administrowane przez Cybercom Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, KRS: 0000036076, NIP: 951-17-89-996; REGON: 01284093700000, kapitał zakładowy: 1.251.200,00 zł, zwaną dalej „Administratorem”.

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa,
e-mailem na adres: dpm@cybercom.com
Masz prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Masz także prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Zgody te możesz cofnąć, kontaktując się z nami i składając oświadczenie o odwołaniu zgód na powyższe dane kontaktowe.

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Dane będą przetwarzane w celu:

  1. zawarcia i wykonania umowy o Twój udział w Innovation In A Box (zwanym dalej: „Wydarzeniem”) – przez czas niezbędny do organizacji Wydarzenia, realizacji umowy o udział w Wydarzeniu oraz wykazania, że wykonaliśmy tę umowę prawidłowo;
  2. w przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Tobie informacji o produktach oraz usługach, promocjach, cennikach i innych informacjach oraz wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail lub numer telefonu – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Przy czym bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziesz mógł wziąć udziału w Wydarzeniu. Nie będziemy także mogli kierować do Ciebie komunikatów marketingowych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  1. Art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są w celu zapewnienia możliwości udziału w Wydarzeniu oraz wykonania związanej z tym umowy.
  2. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne w zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są w związku z udzielaną zgodą na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które następowało przed odwołaniem zgody.

Komu przekażemy Twoje dane?

  1. spółkom należącym do Grupy Cybercom wspomagającym proces,
  2. agencjom marketingowym,
  3. dostawcom narzędzi i platform służących zarejestrowaniu się do udziału w Wydarzeniu,
  4. dostawcom narzędzi do wysyłania wiadomości mailowych,
  5. dostawcom narzędzi służących celom analitycznym i statystycznym.

Czy dane będą transferowane poza EOG?

Twoje dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań marketingowych przez Administratora, w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Twoje dane mogą zostać przekazane np. do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej
decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

Czy będziemy stosowali zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Nie będziemy stosować w stosunku do Ciebie mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania
decyzji.